Struktur Organisasi

 

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN

Program Jurusan pendidikan Sejarah sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan, dibantu oleh Bidang Akademik-Pengajaran, Kemahasiswaan, Pengabdian Pada Masyarakat, Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi, Ict, Serta Alumni Dan Kerjasama. Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Program Unggulan Jurusan Pendidikan Sejarah  FPIPS UPI, Jurusan Pendidikan Sejarah menugaskan kepada nama-nama sebagai berikut:

 

Ketua                          : Dr. Murdiyah Winarti, M. Hum

Sekretaris                    : Drs. Ayi Budi Santosa, M. Si

Bendahara                   : Yeni Kurniawati, S. Pd, M. Pd

                                       Iing Yulianti, M.Pd

Bidang-Bidang           :

Kurikulum                                           : Prof. Dr. Dr. Nana Supriatna, M. Ed.          

TPPS                                                     : Dra. Yani Kusmarni, M. Pd

                                                                 Drs. Taruna Sena Ma’mur, M.Pd

Kemahasiswaan                                  : Drs. Syarif Moeis

Alumni dan Kerjasama                      : Dra. Erlina Wiyanarti, M. Pd

                                                                  Drs. Suwirta, M. Hum 

Lab dan Perpustakaan                       : Drs. H. Achmad Iriyadi.

                                                                   Eryk Kamsori, S. Pd

Website dan Jurnal                              : Wawan Darmawan, S. Pd, M. Hum

  Wildan Insan Fauzi, M.Pd

Penelitian dan Pengabdian                  : Didin Saripudin, M. Si, Ph.D

Pada Masyarakat                                      Farida Sarimaya, S. Pd, M. Si

                                                                     Dra. Lely Yulifar, M. Pd